DISCLAIMER

Alle informatie op deze site is afkomstig uit ons inziens betrouwbare bronnen. Rian Verhoeven of RIVER kunnen echter geen aansprakelijkheid accepteren ten aanzien van materiele of geestelijk schade welke mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit handelingen of denkbeelden zoals op deze site zijn beschreven.