YOGA

WAT IS YOGA?
Het Sanskriet woord yoga is afgeleid van Yuj hetgeen verbinden, samenvoegen betekent. Het Nederlandse woord juk betekent oorspronkelijk hetzelfde.
Men zou ook kunnen zeggen: herenigen of geestelijk verbinden. Eenheid creëren van lichaam, geest en ziel. Yoga is de kunst van het pure, zuivere waarnemen. Het is een oude Oosterse leer die tot doel heeft de mens tot rijping te brengen, tot zelfverwerkelijking, de eenheidservaring in het moment zelf te beleven, steeds opnieuw.
Zelfverwerkelijking betekent in de yogatraditie: Echt zien, ongekleurd zien, ontdekken en onbevooroordeeld luisteren, echt durven voelen en liefhebben. De getuige zijn van alles wat IS, in en buiten het lichaam. De observator zijn in het nu, van dat wat is, wat betreft uzelf, de omgeving en in relatie met anderen.

WAAROM YOGA?
Dat selectieve zien, luisteren en voelen is te wijten aan het feit dat men in het denken plaatjes projecteert van een "IK" die een heleboel dingen prettig vindt en een heleboel andere dingen uit de weg gaat. Zo'n geprojecteerde IK veroorzaakt niet alleen spanning in het lichaam, maar is een spanning in het lichaam. En als men vindt dat die gespannen IK wordt aangevallen, gaat men die fel verdedigen.
Men creëert een soort fort, een vesting, die koste wat kost verdedigd wordt. De baas van die vesting is die gespannen, zelf gecreëerde IK. Er is geen sprake meer van eenheidsbeleving. Men zit gevangen en is slaaf van de eigen (onbewuste) projecties en de zelf verzonnen IKKEN. Kortom men leeft in de dualiteit - goed of kwaad, licht of donker, bang of blij etc. - in plaats van in eenheid, in harmonie, in balans.

Om weer in harmonie met uzelf en uw (werk)omgeving te komen geeft RIVER integrale yoga. Adem, lichaam en geest zijn een vast onderdeel in de yogalessen.
De lessen duren 1 uur en 15 minuten en kunnen ook op locatie of in de eigen organisatie gegeven worden.

Wilt u meer weten? RIVER ontvangt graag uw vragen en wensen. Klik OFFERTE of CONTACT. Hartelijk dank.