LEIDERSCHAP

Leiding geven en ontvangen vanuit uw hoofd (intellect) èn uw hart èn uw buik.
Uw totale potentie kennen, aan kunnen boren en inzetten. U bent in staat de optimale omstandigheden te kiezen of te creëren van persoon, strategie, situatie, moment, doel, plaats, etc.

Leiding geven vanuit innerlijke kracht met al uw competenties en kwaliteiten, vanuit uw persoonlijke spirit en vooral ook dienend vanuit het hart. Ook wel innerlijk leiderschap of leiderschap met een hart in vrede.

We denken en handelen vaak onbewust vanuit een vaststaand kader (eigen kennis, ervaringen en gewoonten) en dat is niet onze totale potentie. We kijken vanuit deze box(en) naar ander(en) en zien daardoor ook de totale potentie van anderen niet.
Deze manier van denken - en vanuit dat denken doen - is de reden dat we elkaar onvoldoende begrijpen en niet volledig "zien", waarderen of horen. In organisaties werkt dit competitief i.p.v. synergetisch. Egoïstisch i.p.v. samenwerkend. Afbrekend i.p.v. opbouwend. Win - verlies denken i.p.v. win - win oplossingen vinden. Het leidt eerder tot mopperen in de wandelgangen dan tot constructief feedback geven om samen de targets te behalen. Kortom: Uw organisatie wint op alle gebied als we allemaal - en met name uw leidinggevenden - werken vanuit onze volledige potentie en het hart in vrede is.

RIVER geeft training en coaching waarbij deze facetten worden belicht. Men leert en ervaart een completer eigen leider te zijn. Waarna de productie kan stijgen en/of efficiënter kan worden aangepakt. Waarbij iedere medewerker, van hoog tot laag, hart heeft voor de mens en de zaak en zich graag voor uw organisatie blijft inzetten.

Wilt u meer weten? RIVER ontvangt graag uw vragen en wensen. Klik OFFERTE of CONTACT. Hartelijk dank.