GROEPSTRAINING (open aanbod of in-company)

RIVER heeft ruime ervaring in trainingen met groepen. Groepstraining biedt veel voordelen, zoals:
Elkaar stimuleren en enthousiasmeren.
Een mogelijkheid om "echte" situaties te oefenen en deze achteraf op video te bekijken, om zodoende het inzicht in ineffectief gedrag van uzelf en anderen te verhogen. Waarmee u uw voordeel kunt doen in uw eigen leerproces.
Een andere reden is dat men meer mogelijkheden heeft tot het goed leren ontvangen èn goed leren geven van feedback.
Groepstraining biedt ook de mogelijkheid om nà de training het geleerde pro-actief te houden (transfer bewaken) door b.v. intervisiegroepen.

WANNEER OPEN AANBOD?

Als u het waardevol vindt om profijt te hebben van de ervaringen van leidinggevenden en medewerkers in eenzelfde of andere functie in andere organisaties.
Als u wilt dat de training ook gebruikt dient te worden om te netwerken.
Als uw positief staat tegenover lerend leren.

WANNEER IN-COMPANY?

Als u met medewerkers, projectgroepen of afdelingen meer teamgeest wilt creëren.
Als u bedrijfsspecifieke communicatie en attitude wilt trainen.
Als u liever niet naar "buiten" wilt.
Als u wilt starten op een door u gekozen moment.

EEN GREEP UIT RIVER GROEPSTRAININGEN:
(kijk voor meer info bij LINKS s.v.p.)
• Innerlijk Leiderschap - Persoonlijke Effectiviteit - Zelfsturende Teams
• Veranderingsmanagement - Spirituele intelligentie - Emotionele Intelligentie
• Ambitie Management - Samenwerken

Wilt u meer weten? RIVER ontvangt graag uw vragen en wensen. Klik OFFERTE of CONTACT. Hartelijk dank.